UN CRPD

De Verenigde Naties namen op 13 december 2006 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan. België ratificeerde dat verdrag en het bijhorende facultatieve protocol op 2 juli 2009.

Handicap wordt in het verdrag gedefinieerd als dat wat personen belet om volwaardig en daadwerkelijk deel te nemen aan de samenleving op voet van gelijkheid met andere personen.

Het verdrag opent geen nieuwe rechten maar herinnert eraan dat alle mensenrechten volledig van toepassing zijn op personen met een handicap en dat er garanties voor hen moeten zijn wat de toepassing betreft. Het houdt ook rekening met de specifieke behoeften van personen met een handicap en wat voorzien moet worden (maatregelen en aanpassingen) om er voor te zorgen dat ze op voet van gelijkheid staan met andere personen, onder andere op het vlak van het onderwijs.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste gebeurtenissen en het laatste nieuws.

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld

Spina Bifida op Facebook

Spina Bifida & Hydrocephalus

Contact Info