Hervorming terugbetaling mobiliteitshulpmiddelen

Hervorming terugbetaling mobiliteitshulpmiddelen

Toegevoegd op 11 januari 2019

Zoals jullie weten veranderde de aanvraag voor mobiliteitshulpmiddelen op 1 januari 2019. Vanaf nu zal de aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel via de zorgkassen moeten gebeuren en niet meer via het RIZIV. Herstellingen en onderhoud worden ook niet meer geregeld met het VAPH maar rechtstreeks met de Vlaamse sociale bescherming.

Om al deze wijzigingen toe te lichten vond er eind 2018 een infomoment plaats waarop het Vlaams Patiëntenplatform, waar wij lid van zijn, aanwezig was. Er werden heel wat terechte vragen gesteld en bekommernissen werden op tafel gelegd. Het Agentschap benadrukt dat 2019 een overgangsjaar is waarbij het belangrijk is dat de patiëntenverenigingen en gebruikersorganisaties antennes zijn voor alles wat er goed en minder goed loopt. Ongetwijfeld zullen er heel wat problemen de kop opduiken maar dan is het aan jullie, gebruikers van mobiliteitshulpmiddelen, om dit te signaleren!

Het Vlaams Patiëntenplatfom zetelt in de Adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen die de regelgeving zal opvolgen en bijsturen waar nodig. Naast andere gebruikersorganisaties zullen zij de knelpunten uit de praktijk aankaarten en zoeken naar oplossingen.  

Om te zorgen dat hun inbreng in de Adviescommissie gedragen is door meerdere patiëntenverenigingen van het VPP, wil het VPP ervaringen van patiëntenverenigingen samenbrengen.  Het is dus van cruciaal belang om uw bemerkingen en ervaringen met ons te delen zodat we ze gebundeld kunnen overmaken aan het VPP.

Voor 2019 wensen we alvast dat de start van de nieuwe regelgeving vlot verloopt voor alle gebruikers.  De nieuwe regelgeving moet alvast meer kansen bieden aan gebruikers om de juiste mobiliteitshulpmiddelen te krijgen tegen een betaalbare prijs. Het VPP hoopt dat dit ook zo zal zijn en zal dit van nabij opvolgen.

Extra link:

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste gebeurtenissen en het laatste nieuws.

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld

Spina Bifida op Facebook

Spina Bifida & Hydrocephalus

Contact Info