Recht op gezondheidszorg: een onuitwisbaar recht of een verre droom voor mensen met een beperking?

Recht op gezondheidszorg: een onuitwisbaar recht of een verre droom voor mensen met een beperking?

Toegevoegd op 27 januari 2017

Woensdag 25/01 bezochten we samen met een delegatie van IF het Europese Parlement in Brussel om een korte conferentie bij te wonen over het recht op gezondheidszorg voor mensen met een beperking. IF maakte van deze gelegenheid gebruik om 2 rapporten te lanceren over dit thema. Deze documenten met soms schrijnende resultaten vind je hier.

Als we de cijfers voor België onder de loep nemen dan valt het volgende op:
- 1/3 van de ondervraagden met spina bifida vindt dat ze een te grote verplaatsing moeten maken om een multidisciplinair spina bifida team te kunnen raadplegen.
- 71% geeft aan geen of onvoldoende tussenkomst te krijgen voor hun incontinentiemateriaal.
- Een groot deel van de ondervraagden is niet tevreden met de zorg die ze krijgen en bijgevolg ook niet met hun gezondheidstoestand op zich.

Deze resultaten sterken ons om verder werk te maken van een betere gezondheidszorg.  We blijven hierover dan ook in overleg gaan met beleidsmakers op alle niveau's en met de gezondheidssector zelf.  De gesprekken die we met enkele Europese Parlementsleden konden voeren waren alvast een stap in de goede richting.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste gebeurtenissen en het laatste nieuws.

Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld

Spina Bifida op Facebook

Spina Bifida & Hydrocephalus

Contact Info